Стратегическо и устройствено планиране, регионално и градско развитие, мониторинг и оценка

Стратегическо и устройствено планиране, регионално и градско развитие, мониторинг и оценка

Стратегическо и устройствено планиране, регионално и градско развитие, мониторинг и оценка

Аплан Инженеринг ООД Ви предлага консултантска дейност в сферата на стратегическото планиране, устройственото планиране, регионално и градско развитие, мониторинг и оценка:

  • Изготвяне на териториални проучвания, анализи и прогнози;
  • Изготвяне на предпроектни проучвания в сферата на устройственото планиране;
  • Изготвяне на преценки за необходимостта от екологична оценка на планове и програми;
  • Изготвяне на устройствени планове и схеми;
  • Изготвяне на стратегически и планови документи;
  • Изготвяне на екологични анализи и оценки;
  • Мониторинг и оценка на политики и програми – изготвяне на предварителни, текущи и последващи оценки на планове и програми;
  • Изготвяне на технически документации и оферти за участие в обществени поръчки по ЗОП в сферите стратегическо планиране, устройствено планиране, регионално развитие, мониторинг и оценка на политики и програми.
Facebook Twitter Google+ Pinterest