Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране Инвестиционно проектиране от Аплан Инженеринг ООД

Аплан Инженеринг ООД извършва следните дейности, свързани с инвестиционното проектиране:

  • ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
  • ЦЯЛОСТНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
    Предлагаме изготвяне на пълна проектна техническа документация за сгради и съоръжения в идейна, техническа и работна фаза по всички части на инвестиционното проектиране.
  • ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМИ И ИМОТИ
  • ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ И ЗАСНЕМАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ
  • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КНИЖА
Facebook Twitter Google+ Pinterest