Услуги от Аплан Инженеринг ООД

Услуги от Аплан Инженеринг ООД

BIM моделиране

BIM моделиране от Аплан Инженеринг ООД

Аплан Инженеринг ООД предлага цялостно BIM моделиране на строителни конструкции. Специализирани сме в изработването на 3D модели на сгради и съоръжения. Използваме професионалния софтуер Allplan за нашите висококачествени модели, включително армировъчни 3D модели на сгради или отделни елементи от сгради и съоръжения.

Продължава

Стратегическо и устройствено планиране, регионално и градско развитие, мониторинг и оценка

Стратегическо и устройствено планиране, регионално и градско развитие, мониторинг и оценка

Аплан Инженеринг ООД Ви предлага консултантска дейност в сферата на стратегическото планиране, устройственото планиране, регионално и градско развитие, мониторинг и оценка:

Продължава